Παντζούρια - Σκιάδια

Τα ξύλινα παντζούρια κατασκεπάζονται από άριστης ποιότητας ξυλεία σε οποιαδήποτε διάσταση, και χρωματισμό
και εξοπλίζονται με απλα ή ανοξείδωτα Μασκουλα